Головна сторінка facebook Урядовий портал 12 липня 2020
українська англiйська

Економічна політика України  »  Інвестиційна та фінансова політика  »  ДОВІДКА щодо стану інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
Каталог послуг
 

Пошук по сайту

 розширений пошук »
« Липень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]ДОВІДКА щодо стану інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні версія для друку RSS facebook
27.01.2012 | 12:21 | Департамент інвестиційної та інноваційної діяльності

(станом на 30.12.2011)

 

Інституційне забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності – сукупність державних і недержавних інституцій, які забезпечують наявність правових, організаційних і економічних умов, необхідних для провадження і розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності.

 

І. Правова основа інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

До основних актів законодавства, які формують правову основу інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні відносяться, зокрема:

Конституція України;

Закон України "Про затвердження Конституції Автономної Республіки Крим";

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні";

Закон України "Про Кабінет Міністрів України";

Закон України "Про місцеві державні адміністрації";

Закон України "Про інвестиційну діяльність";

Закон України "Про інноваційну діяльність";

Закон України "Про режим іноземного інвестування";

Закон України "Про усунення дискримінації в оподаткуванні суб'єктів підприємницької діяльності, створених з використанням майна та коштів вітчизняного походження";

Закон України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна";

Закон України "Про державно-приватне партнерство";

Закон України "Про концесію";

Закон України "Про загальні засади створення та функціонування спеціальних (вільних) економічних зон";

Закон України "Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні";

Закон України "Про цінні папери та фондовий ринок";

Закон України "Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди)";

Закон України "Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій";

Закон України "Про наукові парки".

 

ІІ. Суб'єкти інституційного забезпечення інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

 

2.1. Президент України:

Президент України є главою держави і виступає від її імені. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України, додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина (стаття 102 Конституції України).

Президент України відповідно до своїх повноважень (стаття 106), зокрема:

звертається з посланнями до народу та із щорічними і позачерговими посланнями до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище України;

утворює, реорганізовує та ліквідовує за поданням Прем'єр-міністра України міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади;

створює у межах коштів, передбачених у Державному бюджеті України, для здійснення своїх повноважень консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і служби;

підписує закони, прийняті Верховною Радою України;

має право вето щодо прийнятих Верховною Радою України законів із наступним поверненням їх на повторний розгляд Верховної Ради України;

здійснює інші повноваження, визначені Конституцією України.

Президент України на основі та на виконання Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обов'язковими до виконання на території України.

 

2.2. Представницькі органи влади:

Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні;

Верховна Рада Автономної Республіки Крим – представницький орган Автономної Республіки Крим, який у межах своїх повноважень приймає рішення та постанови, які є обов'язковими до виконання в Автономній Республіці Крим;

обласні, районні ради – органи місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст;

сільські, селищні, міські ради – органи місцевого самоврядування, що представляють інтереси територіальних громад відповідно сіл, селищ та міст.

 

2.3. Виконавчі органи влади:

Кабінет Міністрів України – вищий орган у системі органів виконавчої влади, одним із завдань якого є забезпечення проведення інвестиційної політики, зокрема забезпечення розвитку і державної підтримки науково-технічного та інноваційного потенціалу держави, в тому числі шляхом забезпечення розроблення і виконання програм структурної перебудови галузей національної економіки та інноваційного розвитку, а також вжиття заходів щодо вдосконалення державного регулювання у науково-технічній сфері, стимулювання інноваційної діяльності підприємств, установ та організацій;

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні та районні державні адміністрації, Київська та Севастопольська міськдержадміністрації – виконавчі органи відповідних рад, які реалізують надані державою, а також делеговані відповідними радами повноваження, зокрема здійснюють в установленому порядку регулювання інвестиційної діяльності, сприяють інвестиційній діяльності на території району, області, в тому числі шляхом внесення в установленому порядку до відповідних органів пропозицій щодо залучення іноземних інвестицій для розвитку економічного потенціалу відповідної території, забезпечення створення територіальних інноваційних центрів і технопарків, подання допомоги підприємцям, які займаються розробкою та впровадженням інноваційних проектів;

виконавчі органи сільських, селищних, міських рад – виконавчі органи відповідних рад, які реалізують власні (самоврядні), а також делеговані державою повноваження, зокрема сприяють залученню іноземних інвестицій і здійсненню інвестиційної діяльності на відповідній території.

 

Головні та спеціально уповноважені центральні органи виконавчої влади у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності:

Указом Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 "Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади" утворені:

Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, реорганізувавши Міністерство економіки України, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації, зокрема, інвестиційної політики.

Мінекономрозвитку є спеціально уповноваженим органом, зокрема, з питань державно-приватного партнерства.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України, реорганізувавши Міністерство освіти і науки України та Міністерство України у справах сім`ї, молоді та спорту, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної політики, зокрема, у сфері інновацій та інформатизації;

Державне агентство з інвестицій та управління національними проектами шляхом реорганізації Державного агентства України з інвестицій та розвитку і Державного агентства України з управління національними проектами, яке є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади із забезпечення реалізації державної політики у сфері інвестиційної діяльності та управління національними проектами (стратегічно важливими проектами, що забезпечують технологічне оновлення та розвиток базових галузей реального сектору економіки України);

Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України, спрямування і координація якого здійснюється через Міністра освіти і науки, молоді та спорту України, яке здійснює реалізацію державної політики у сфері наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, інформатизації, формування і використання національних електронних інформаційних ресурсів, створення умов для розвитку інформаційного суспільства;

Державне агентство екологічних інвестицій України, реорганізувавши Національне агентство екологічних інвестицій України, яке є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується через Міністра екології та природних ресурсів України, та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та  Кіотського протоколу до неї.

 

 

Інші центральні органи виконавчої влади:

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку – центральний орган виконавчої влади, який забезпечує реалізацію єдиної державної політики щодо цінних паперів і функціонування фондового ринку в Україні та координації діяльності міністерств, інших центральних органів державної виконавчої влади у цій сфері.

 

2.4. Інші державні установи у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності:

·       27 регіональних центрів з інвестицій та розвитку – утворені як регіональні центри інноваційного розвитку за пропозицією Держінвестицій згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 03.05.2007 № 255-р "Питання утворення регіональних центрів інноваційного розвитку" і перейменовані відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 1289-р "Про перейменування регіональних центрів інноваційного розвитку".

Мережа регіональних центрів з інвестицій та розвитку створена для організації взаємодії науково-дослідних, інвестиційних підприємств, установ та організацій, органів державної влади щодо інвестиційного розвитку економіки, впровадження інвестицій в галузях економіки України, сприяння просуванню українських технологій та винаходів на світовому ринку. Координатором мережі регіональних центрів з інвестицій та розвитку є Міжрегіональний центр з інвестицій та розвитку (м. Київ).

Крім того, Законом України "Про підготовку та реалізацію інвестиційних проектів за принципом "єдиного вікна" передбачено, що регіональні центри з інвестицій та розвитку організовують надання суб'єкту інвестиційної діяльності послуг, пов'язаних з підготовкою та реалізацією інвестиційного проекту, за принципом "єдиного вікна";

·       Науково-дослідний інститут правового забезпечення інноваційного розвитку, утворений відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 № 217 та входить до складу Академії правових наук України;

·       Український інститут науково-технічної та економічної інформації, головна організація державної системи НТІ, яка підпорядкована Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України;

·       ДП "Український державний центр науково-технічної та інноваційної експертизи", підпорядковане Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України;

·       10 регіональних центрів науки, інновацій та інформатизації, які підпорядковані Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації України (у містах Київ, Житомир, Запоріжжя, Івано-Франківськ, Львів, Полтава, Рівне, Хмельницький, Черкаси та Чернігів);

·       Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13.04.2000 № 654 та належить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Установа утворена з метою здійснення фінансової підтримки інноваційної діяльності суб'єктів господарювання різних форм власності, а також залучення вітчизняних та іноземних інвестицій для розвитку реального сектору економіки, підвищення вітчизняного потенціалу з експорту продукції, що виробляється на підприємствах галузей національної економіки, захисту та підтримки національного товаровиробника;

·       ДП "Державна інвестиційна компанія", утворене відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.06.2010 № 471 та входить до сфери управління Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами.

Компанія утворена з метою провадження інвестиційної діяльності, пов'язаної з відтворенням основних засобів виробництва, капіталізацією активів держави, державною підтримкою інноваційних та інвестиційних проектів державного і міжрегіонального значення;

Крім того, 12.12.2011 Кабінетом Міністрів України прийнято рішення про утворення Державної небанківської фінансово-кредитної установи "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу", метою якої є фінансова підтримка впровадження вітчизняних високотехнологічних наукових, науково-технічних розробок та винаходів у виробництво відповідно до пріоритетних напрямів державної політики у сфері інноваційної діяльності.

Також, Уряд продовжує працювати над створенням державного експортно-кредитного агентства, яке повинне створити умови для залучення додаткових фінансових ресурсів для виробництва й експорту вітчизняної продукції з високою доданою вартістю.

 

2.5. Консультативно-дорадчі органи:

Консультативно-дорадчі органи при Президентові України:

·       Комітет з економічних реформ, утворений Указом Президента України від 26.02.2010 № 273/2010;

·       Рада вітчизняних та іноземних інвесторів, утворена Указом Президента України від 01.09.2010 № 892/2010;

Консультативно-дорадчі органи виконавчої влади:

·       Комісія з організації діяльності технологічних парків та інноваційних структур інших типів, утворена відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 06.08.2003 № 1219;

·       ради вітчизняних та іноземних інвесторів при окремих міністерствах, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських державних адміністраціях, утворені відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.12.2010 № 1217 "Деякі питання організації діяльності ради вітчизняних та іноземних інвесторів при центральному, місцевому органі виконавчої влади";

·       комісії з досудового врегулювання спорів з інвесторами при органах виконавчої влади, утворення яких передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 26.11.2008 № 1024.

 

2.6. Окремі наукові, громадські та професійні установи, організації та проекти у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності:

·       Національна академія наук України – вища державна наукова організація України. Академія включає 173 наукових установ  та 46  організацій і підприємств дослідно-виробничої бази;

·       Торгово-промислова палата України – недержавна неприбуткова самоврядна організація, яка об'єднує юридичних осіб, які створені і діють відповідно до законодавства України, та громадян України, зареєстрованих як підприємці, та їх об'єднання;

·       Український союз промисловців і підприємців – всеукраїнська громадська неприбуткова організація, утворена відповідно до Закону України "Про об’єднання громадян", яка об’єднує на основі спільних інтересів на засадах добровільності та рівноправності громадян України, іноземців та осіб без громадянства, в тому числі суб’єктів підприємницької діяльності, трудові колективи підприємств, установ та організацій, їх об'єднання та громадські організації;

·       Рада конкурентоспроможності України – неприбуткова, неурядова позапартійна організація, яка координує зусилля вчених, освітян, представників бізнесу, як малого, так і великого, керівництва венчурних компаній та фінансових інститутів, а також представників урядових та законодавчих кіл, для утвердження ідеї конкурентоспроможності країни на "передньому краї" національної свідомості;

·       Європейська бізнес-асоціація – неприбуткове об'єднання юридичних осіб, яке представляє інтереси європейських та вітчизняних інвесторів в Україні;

·       Американська торгова палата в Україні – неурядова, неприбуткова бізнес-організація, головним завданням якої є захист прав та інтересів міжнародних інвесторів в Україні та сприяння приходу нових інвесторів на вітчизняний ринок;

·       Українська Асоціація Інвестиційного Бізнесу – саморегульована організація професійних учасників фондового ринку, заснована в квітні 1995 року. Її головна мета – сприяти розвитку фондового ринку України, захисту прав інвесторів, підвищенню професійних стандартів інвестиційного бізнесу;

·       Український фонд соціальних інвестицій – неприбуткова організація, фінансування діяльності якої провадиться за рахунок фінансових ресурсів Проекту Світового банку "Фонд соціальних інвестицій", а також коштів інших донорів, благодійних внесків, інших джерел, не заборонених законодавством України. Фонд створений з метою надання підтримки найменш соціально захищеним верствам населення, створення робочих місць шляхом сприяння розвитку підприємництва, а також підтримки та розвитку ініціативи територіальних громад і громадських організацій;

·       Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) – установа Уряду Сполучених Штатів Америки, яка здійснює програми економічного розвитку та гуманітарної допомоги. USAID в Україні, Молдові і Білорусі працює з 1992 року і розташована в Україні. З 2009 року реалізується проект "Локальні інвестиції та національна конкурентноздатність" (ЛІНК). ЛІНК – це трирічна програма, спрямована допомогти сталому економічному зростанню на широкій суспільній основі та сприяння євроатлантичній інтеграції України. У тісній співпраці з органами місцевого самоврядування і центральної влади, підприємствами та потенційними інвесторами, проект має допомогти Україні підвищити свою конкурентноздатність на зовнішніх ринках. Проект також сприятиме прискоренню загальнонаціональних реформ, а також виробленню моделей партнерства на місцевому і регіональному рівнях, які допоможуть залучити інвестиції та забезпечать ефективне обслуговування потреб бізнесу. Ще одне завдання проекту – допомогти місцевим і регіональним органам влади АР Крим у поліпшенні клімату для підприємництва та інвестицій.

·       Український центр аграрного розвитку – товариство з обмеженою відповідальністю, яке створене для консолідації зусиль підприємств – членів Всеукраїнської громадської організації "Аграрна палата України" в створенні і розвитку бізнес-проектів в аграрному секторі економіки України;

·       Український центр сприяння розвитку публічно-приватного партнерства – непідприємницька організація, яка створена з метою сприяння розвитку публічно-приватного партнерства для реалізації суспільно значущих інфраструктурних проектів; активізації використання науково-технічного потенціалу та інноваційних технологій для розв’язання завдань модернізації систем життєзабезпечення; сприяння підвищенню інвестиційної привабливості української економіки та її регіонів;

·       Асоціація приватних інвесторів України – некомерційна організація, яка об'єднує приватних і корпоративних інвесторів у всіх регіонах України;

·       Internet-проект "Innovations.com.ua" Києво-Могилянської Бізнес-Школи;

·       Український венчурний портал інноваційних ідей, який створений з метою зміцнення інноваційного потенціалу Черкаської області та України в цілому, сприяння винахідницької та раціоналізаторської діяльності, налагодження тісного зв'язку між навчальними закладами, науковими установами, підприємствами-виробниками, інвесторами, впровадження сучасних екологічно чистих, безпечних, енерго- і ресурсозберігаючих технологій, нових видів конкурентоспроможної продукції;

·       Портал "Українські кластери" об'єднує учасників регіональних кластерів - підприємців, учених, місцеву владу. Портал створений за ініціативою Міжнародної Фундації сприяння ринку "Інститут конкурентоздатності".

 

2.7. Господарюючі суб’єкти інвестиційної та інноваційної діяльності, які передбачено спеціальним законодавством

В Україні відповідно до чинного законодавства створено:

·       16 технологічних парків:

"Напівпровідникові технології і матеріали, оптоелектроніка та сенсорна техніка" (м. Київ) (реалізується 2 проекти);

"Інститут електрозварювання імені Є.О. Патона" (м. Київ) (реалізується 1 проект);

"Інститут монокристалів" (м. Харків) (реалізується 3 проекти);

"Вуглемаш" (м. Донецьк) (реалізується 1 проект);

"Інститут технічної теплофізики" (м. Київ) (реалізується 1 проект);

"Київська політехніка" (м. Київ) (реалізується 2 проекти);

"Текстиль" (м. Херсон) (реалізується 1 проект);

"Яворів" (Львівська область) (реалізується 1 проект);

"Інтелектуальні інформаційні технології" (м. Київ) (проекти не реалізуються);

"Укрінфотех" (м. Київ) (проекти не реалізуються);

"Агротехнопарк" (м. Київ) (проекти не реалізуються);

"Еко-Україна" (м. Донецьк) (проекти не реалізуються);

"Наукові і навчальні прилади" (м. Суми) (проекти не реалізуються);

"Ресурси Донбасу" (м. Донецьк) (проекти не реалізуються);

"Український мікробіологічний центр синтезу та новітніх технологій" (УМБІЦЕНТ) (м. Одеса) (проекти не реалізуються);

"Машинобудівні технології" (м. Дніпропетровськ) (проекти не реалізуються);

·       науковий парк "Київська політехніка";

·       11 спеціальних (вільних) економічних зон ("Азов", "Донецьк", "Славутич", "Курортополіс Трускавець" "Яворів", "Закарпаття", "Порто-франко", "Рені", "Миколаїв", "Порт Крим", "Інтерпорт Ковель"), в яких реалізується 122 проекти, та запроваджено спеціальний режим інвестиційної діяльності на окремих територіях
9 регіонів (Донецька, Закарпатська, Волинська, Луганська, Житомирська, Чернігівська області, м. Харків, м. Шостка, Автономна Республіка Крим), у яких реалізується 59 проектів.

 

2.8. Суб'єкти інфраструктури інвестиційної та інноваційної діяльності

Сьогодні на території України функціонують:

270 бізнес-центрів, зокрема, найбільша їх кількість знаходиться у Харківській (53), Одеській (30) і Донецькій (25) областях;

57 бізнес-інкубаторів, більшість яких зосереджена в Харківській області – 5 бізнес-інкубаторів, а також, Донецькій, Київській, Миколаївській та Одеській областях – по 4 бізнес-інкубатори;

10 технопарків (без державної реєстрації) функціонують: у Харківській області – 7 технопарків, у Хмельницькій та Вінницькій областях – по 2 технопарки, у Івано-Франківській області – 1 технопарк;

3 саморегулівних організації професійних учасників ринку цінних паперів: Професійна асоціація реєстраторів і депозитаріїв; Українська асоціація інвестиційного бізнесу; Асоціація "Українські фондові торговці";

1726 інститутів спільного інвестування, із них: 282 – корпоративних інвестиційних фондів, 1444 – пайових інвестиційних фондів.

Процедуру реєстрації комерційних і некомерційних організацій незалежно від форми власності, які провадять діяльність, спрямовану на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва, що виникають у процесі організації і провадження підприємницької діяльності, як об'єктів інфраструктури підтримки малого та середнього підприємництва визначено Порядком реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів малого та середнього підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2009 № 510.

 

2.9. Окремі організаційні форми провадження інвестиційної та інноваційної діяльності

Відповідно до Концепції створення індустріальних (промислових) парків, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 № 447-р, започатковано реалізацію пілотних проектів створення індустріальних (промислових) парків, за результатами яких передбачається розпочати формування мережі індустріальних (промислових) парків.

Згідно з Концепцією Радою міністрів АР Крим та облдержадміністраціями вживаються заходи щодо створення наступних індустріальних парків:

в Автономній Республіці Крим: Бахчисарайський районний промисловий парк, Щолкінський індустріальний парк, промислово-логістичний парк "Новий Крим";

у Київській області: промислові парки "Земельний союз", "Великодимерський", "Парк Ріджин";

у Львівській області - промисловий парк "Черляни";

у Харківській області: індустріальний парк "Рогань", промислова зона "Паркова";

у Сумській області-індустріальний (промисловий) парк "Свема".

Крім того, рішенням Одеської обласної ради від 28.11.2011 № 273-VI схвалено Концепцію створення індустріальних (промислових) парків в Одеській області, відповідно до якої визначено ділянки або райони, які вважаються пріоритетними для створення індустріальних парків та мають необхідні природні, матеріальні, інтелектуальні, фінансові, трудові та інші ресурси (Іванівський, Комінтернівський; Любашівський, Ізмаїльський, Харцизький, Роздільнянський райони, район озера Сасик, м. Теплодар).

 

Також, сьогодні набуває поширення співробітництво між суб’єктами господарювання у формі кластерів.

Створення кластерів є однією з характерних ознак сучасної інноваційної економіки. Крім того, кластери являють собою комбінацію конкуренції та кооперації таким чином, що об’єднання в одних сферах допомагають успішно вести конкурентну боротьбу в інших.

У країнах-членах ЄС кластеризація є однією з умов підвищення конкурентоспроможності економіки регіонів та держави.

На сьогодні у Полтавській області відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 165-р "Про затвердження плану заходів на 2010-2011 роки із створення інноваційно-технологічного кластера "Сорочинський ярмарок" для сприяння розвитку сільських територій" створено кластер "Сорочинський ярмарок", також впроваджується проект "Створення регіонального кластеру виробників екологічної продукції";

у Рівненській області діють кластер деревообробки "Полісся Рокитнівщини" та інноваційний кластер "Впровадження";

у Херсонській області діють транспортно-туристичний кластер "Південні ворота України" та "Швейний кластер";

у місті Севастополь створено Асоціацію стійкого розвитку міста Севастополя "Аура" у яку входять пілотні кластери "ЕкоЕнерго", "Байдари-тур", "Водні-ресурси", "Здоров'я";

в Івано-Франківській області створено кластер народних художніх промислів "Сузір'я" відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 27.01.2010 № 145-р "Про впровадження кластерної моделі розвитку народних художніх промислів "Сузір'я";

у Хмельницькій області діє асоціація "Поділля Перший", яка поєднує швейні, будівельні і туристичні кластери;

у Запорізькій області діють Мелітопольські кластери (сільського туризму, бджільництва та сільськогосподарського машинобудування "Інноваційно-технологічний кластер малого та середнього машинобудівного бізнесу").

 

ІІІ. Розвиток інституційного середовища у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

Заходи, спрямовані, зокрема, на удосконалення інституційної складової інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні:

·       вдосконалення системи державної підтримки інвестиційної діяльності

Мінекономрозвитку виступило розробником та забезпечило супровід у Верховній Раді України проекту Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність", який прийнято 22.12.2011 за № 4218-VI.

Законом передбачається приведення термінології у відповідність із чинним законодавством, визначення терміну "інвестиційний проект" та змісту складових частин інвестиційного проекту, напрямів, шляхів та заходів державної підтримки і стимулювання інвестиційної діяльності. Також передбачається внести зміни, які стосуються запровадження державної реєстрації інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки, та проведення оцінки їх економічної ефективності.

Зокрема, Законом передбачено положення щодо:

ведення державного реєстру інвестиційних проектів;

здійснення експертної оцінки економічної ефективності інвестиційних проектів/проектних (інвестиційних) пропозицій;

основних принципів надання державної підтримки;

здійснення моніторингу та аналізу ефективності використання державної підтримки інвестиційної діяльності.

Запровадження ведення державної реєстрації інвестиційних проектів, зведення всіх інвестиційних проектів, що потребують державної підтримки, у єдиному реєстрі надасть можливість проводити відповідний моніторинг та аналіз для прийняття рішень, що стосуються державного регулювання у сфері інвестиційної діяльності, а також сприятиме впровадженню інвестиційних проектів, які мають позитивні висновки державної експертизи відповідно до чинного законодавства.

Реалізація Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про інвестиційну діяльність" значно посилить підґрунтя для прийняття управлінських рішень щодо формування показників проекту Державного бюджету на відповідний рік та прогнозу Державного бюджету на наступні два роки, надання державної підтримки інвестиційним проектам, а також удосконалить систему контролю та оцінки використання бюджетних ресурсів;

·       формування механізмів реалізації Закону України "Про державно-приватне партнерство"

Мінекономрозвитку протягом 2011 року проведено системну роботу щодо формування механізмів реалізації Закону України "Про державно-приватне партнерство".

Зазначені механізми відображені в:

Порядку надання приватним партнером державному партнеру інформації про виконання договору, укладеного в рамках державно-приватного партнерства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 09.02.2011 № 81;

Методиці виявлення ризиків, пов’язаних з державно-приватним партнерством, їх оцінки та визначення форми управління ними, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 232;

Порядку надання державної підтримки здійсненню державно-приватного партнерства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17.03.2011 № 279;

Порядку проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства щодо об’єктів державної, комунальної власності та об’єктів, які належать Автономній Республіці Крим, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384;

Порядку проведення аналізу ефективності здійснення державно-приватного партнерства, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2011 № 384;

·       визначення нових, з урахуванням світового досвіду, підходів щодо запровадження спеціальних режимів стимулювання інвестиційно-інноваційної діяльності, а також реформування існуючих та створення нових СЕЗ і ТПР

Мінекономрозвитку здійснюються заходи щодо оновлення постійно діючого дорадчого органу – Міжвідомчої комісії з питань функціонування спеціальних (вільних) економічних зон і територій пріоритетного розвитку (наказ Мінекономіки від 31.08.2010 № 1081) (далі – Міжвідомча комісія).

Одним із основних завдань, яке має бути вирішено Мінекономрозвитку в 2012 році, зокрема за участю Міжвідомчої комісії, є законодавче врегулювання питання запровадження на окремих територіях спеціальних режимів залучення інвестицій відповідно до частини другої статті 415 Господарського кодексу України.

·       організація формування та розвитку кластерів в Україні

Абзацом шостим пункту 9 розділу "Залучення інвестицій і сприяння розвитку підприємництва" напрямку "Дерегуляція й розвиток підприємництва" розділу "Поліпшення бізнес-клімату й залучення інвестицій" Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна влада" на другому етапі (до кінця 2012 року) передбачено створення на окремих територіях спеціальних режимів залучення інвестицій, зокрема шляхом стимулювання створення територій компактного розміщення бізнесу – кластерів з розвиненою інфраструктурою й заздалегідь підготовленими пакетами дозволів для початку діяльності.

У зв’язку з цим планується розроблення проекту Закону України щодо врегулювання питання формування та функціонування кластерів в Україні.

·       реалізація програмних документів щодо розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні

З метою закріплення позитивних тенденцій розвитку національної економіки, активізації діяльності органів виконавчої влади щодо вжиття заходів, направлених на стимулювання інновацій та інвестицій, а також створення умов для підвищення економічної стійкості держави за рахунок розвитку внутрішнього виробництва Мінекономрозвитку розроблено Програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 389, та Державну програму розвитку внутрішнього виробництва, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 12.09.2011 № 1130.

Реалізація програм розрахована з 2011 по 2015 роки.

В результаті реалізації програм очікується:

забезпечити перехід на інноваційну модель розвитку економіки;

створити систему залучення недержавних інвестицій для забезпечення розвитку державно-приватного партнерства;

підвищити ефективність механізму надання державної підтримки реалізації інвестиційних та інноваційних проектів;

забезпечити розвиток інноваційної та виробничої інфраструктури;

запровадити ефективні економічні стимули для організації або розвитку виробничих потужностей, спрямованих на виробництво вітчизняних аналогів імпортованої продукції;

створити умови для використання у повному обсязі наявних трудових і сировинних ресурсів та виробничих потужностей;

створити нові робочі місця та в цілому підвищити рівень життя населення.

Реалізація програм знаходиться під постійним контролем Уряду.

З метою розвитку інвестиційної інфраструктури, розбудови сучасної виробничої і ринкової інфраструктури для забезпечення виробництва конкурентоспроможної та високотехнологічної продукції, забезпечення максимальної ефективності використання наявних промислових майданчиків Мінекономрозвитку в якості пілотного проекту підтримано Державну цільову програму розвитку індустріального (промислового) парку "Свема" в м. Шостці Сумської області на 2012-2015 роки, яка затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1265.

Такий механізм участі держави в створенні умов для розвитку промислової діяльності на базі наявної інфраструктури, яка потребує відбудови та модернізації, може бути застосований по відношенню до кожного регіону.

Реалізація таких проектів полягає в забезпеченні:

розбудови сучасної інженерно-транспортної інфраструктури;

вжиття необхідних заходів до залучення вітчизняних та іноземних інвесторів з наданням їм відповідно до законодавства земельних ділянок в оренду разом з розташованими на них виробничими, складськими та адміністративними приміщеннями;

проведення капітального ремонту каналізаційних, водопровідних та електричних мереж, будівництва свердловини, встановлення системи освітлення на відповідних територіях індустріальних парків;

реконструкції об'єктів промислового призначення;

створення системи взаємодії "наука-виробництво-влада", зокрема науково-технічних центрів, конструкторських бюро, створення бізнес-інкубаторів, здійснення інформаційного супроводу.

Розвитку інституційного середовища у сфері інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні сприяє також реалізація Державної цільової економічної програми "Створення в Україні інноваційної інфраструктури" на 2009-2013 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.05.2008 № 447.

 

_________________________

 

Будемо вдячні за Ваші зауваження та пропозиції до змісту Довідки, які просимо надсилати на електронну адресу: tkoval@me.gov.ua

 


Ia?aoia?iaiue yeieiae?aneee oi?oi «GREEN MIND»
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна)
© Міністерство економічного розвитку і торгівлі України