Головна сторінка facebook Урядовий портал 12 липня 2020
українська англiйська

Економічна політика України  »  Зовнішньоекономічна політика  »  Співробітництво між Україною та ЄС  »  Угода про асоціацію між Україною та ЄС  »  Проект Програми з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами - членами

Розсилка новин
Вакансії
Зворотний зв'язок
Мапа сайту
Каталог послуг
 

Пошук по сайту

 розширений пошук »
« Липень 2020
пн вт ср чт пт сб нд
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
початок діапазону
дд мм рр
кінець діапазону
дд мм рр
[Показати]Проект Програми з імплементації Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами - членами версія для друку RSS facebook
11.11.2013 | 13:32 | Департамент європейської інтеграції

Проект

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від                         2013 р. №

 

 

 

 

Програма

з імплементації Угоди про асоціацію

між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами

 

 

Загальна частина

 

Відповідно до Закону України від 01.07.2010 № 2411-VI “Про засади внутрішньої і зовнішньої політики” до основних засад зовнішньої політики України належить інтеграція в європейський політичний, економічний, правовий простір з метою набуття членства в Європейському Союзі.

Ця Програма розроблена з метою забезпечення виконання в повному обсязі та з дотриманням встановлених графіків імплементації зобов’язань, у тому числі тих, які підпадають під дію тимчасового застосування, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом та його державами-членами (далі – Угода про асоціацію).

Реалізація цієї Програми повинна забезпечити дієве функціонування національного механізму імплементації Угоди про асоціацію та на основі відносин асоціації створити умови для реалізації стратегічної мети зовнішньої політики держави, спрямованої на європейську інтеграцію.

Імплементація Угоди про асоціацію сприятиме переходу відносин між Україною та Європейським Союзом на рівень політичної асоціації та економічної інтеграції.

 

Основні завдання

 

Основними завданнями цієї Програми є:

забезпечення реалізації цілей сусідства та розвитку;

забезпечення подальшого зближення позицій України та ЄС у сфері спільної політики безпеки та оборони ЄС;

зміцнення регіональної стабільності та сприяння вирішенню поточних і потенційних локальних та міжнародних конфліктів;

створення умов для дотримання міжнародних норм і стандартів здійснення правосуддя;

упровадження нових стандартів забезпечення дотримання прав і свобод людини та нагляд за ними;

підвищення ефективності державного управління міграційними процесами відповідно до стандартів ЄС;

проведення інституціональних та структурних реформ;

адаптація законодавства України до законодавства ЄС та гармонізація нормативно-правової бази;

забезпечення впровадження національного та міжнародного законодавства;

створення та запровадження умов для забезпечення посилених економічних та торговельних відносин, спрямованих на поступову інтеграцію до внутрішнього ринку ЄС, у тому числі завдяки створенню поглибленої і всеохоплюючої зони вільної торгівлі;

покращання економічних, торговельних та інвестиційних відносин;

забезпечення взаємного доступу до ринків товарів та послуг України та держав – членів ЄС;

лібералізація руху капіталу та платежів;

удосконалення торговельної політики з метою сприяння створенню робочих місць та стимулювання зростання виробництва;

інтеграція до європейської транспортної системи;

сприяння розвитку конкурентних відносин;

забезпечення підвищення стандартів у сфері охорони праці, як стосовно національного ринку праці, так і в контексті трудової міграції;

забезпечення високого рівня захисту прав споживачів;

сприяння розвитку та вдосконаленню функціонування ринку послуг;

посилення природоохоронної діяльності;

розвиток співробітництва у сфері культури, вдосконалення методів роботи з усунення небезпек, що загрожують культурній спадщині;

обмін провідним досвідом та найкращими практиками упровадження державної політики;

забезпечення належної співпраці та обміну інформацією між відповідними наглядовими і регуляторними органами України та ЄС;

створення умов для розвитку соціального діалогу, соціального захисту та забезпечення гендерної рівності, недискримінації;

поглиблення співробітництва між Україною та ЄС шляхом реалізації багатосторонніх проектів;

забезпечення участі українських наукових підприємств та організацій у наукових програмах ЄС та їх інтеграція в європейський дослідницький простір.

Водночас ураховано результати впровадження пріоритетів Порядку денного асоціації – перехідного інструменту практичної співпраці між Україною та ЄС, що діє до набуття чинності Угодою про асоціацію.

 

Напрями виконання Програми

 

Виконання зобов’язань, взятих Україною відповідно до Угоди про асоціацію, передбачає:

інституційні та адміністративні зміни

До підготовки заходів, спрямованих на імплементацію Угоди про асоціацію, залучено понад 100 центральних, у тому числі 18 міністерств, та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів та установ. Надзвичайно актуальним на етапі реалізації Програми є внесення змін до діючих нормативно-правових актів, що регламентують діяльність центральних та місцевих органів виконавчої влади, інших державних органів, на які покладено відповідальність за виконання заходів Програми, а також посилення інституційної та адміністративної спроможності центральних органів виконавчої влади, інших державних органів - регуляторів визначених відповідно до Угоди про асоціацію, напрямів діяльності.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 10.10.2012 № 767-р "Деякі питання проведення інституційної реформи у сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом" схвалено Концепцію та затверджено план проведення  інституційної реформи в сфері виконання майбутньої Угоди про асоціацію у 2012-2014 роках;

інфраструктурні зміни

Імплементація Угоди про асоціацію тісно пов’язана із вжиттям послідовних заходів з розбудови інфраструктури. Наразі до заходів щодо виконання Програми включено завдання з інфраструктурних змін, що стосуються сфери міграції, транспорту, космічної сфери, культури, а також розвитку малого і середнього бізнесу, сільського господарства, створення відповідної інфраструктури призначених органів з оцінки відповідності та здійснення їх акредитації, розбудови інформаційного забезпечення державного ринкового нагляду.

В подальшому, з огляду на системність питань, пов’язаних з інфраструктурними змінами, до змісту та наповнення плану заходів вноситимуться зміни і доповнення;

системні та нормативно-правові зміни

Впродовж років реалізації положень Угоди про партнерство та співробітництво між Україною і Європейськими Співтовариствами та їх державами-членами (далі – УПС) українське законодавство, норми та стандарти було значно наближено до законодавства ЄС. На двосторонньому рівні засвідчено прогрес у впровадженні внутрішньополітичних, економічних та соціальних реформ. Проводиться системна робота з удосконалення українського законодавства, зокрема, у сфері виборчого законодавства, системи правосуддя та впровадження реформ.   

Створення належних умов для поглиблення співпраці у визначених Угодою про асоціацію сферах є метою подальших системних, законодавчих та нормативно-правових змін, пріоритетні завдання щодо яких передбачено Програмою. Це, передусім, стосується нормотворчої діяльності, розроблення стратегічних документів, удосконалення механізмів функціонування окремих галузей, удосконалення методології, розроблення рекомендацій, інструкцій тощо;

адаптацію законодавства, виконання зобов’язань щодо імплементації положень законодавства ЄС за Угодою про асоціацію

Відповідно до Закону України від 18.03.2004 № 1629-IV "Про Загальнодержавну програму адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу", адаптацію законодавства України до законодавства ЄС визначено пріоритетною складовою процесу інтеграції України до ЄС.

З метою виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС запроваджено реалізацію відповідних щорічних планів заходів. Зокрема, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 25.03.2013 № 157-р затверджено план заходів щодо виконання у 2013 році Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства ЄС, який містить 58 заходів з прийняття нормативно-правових актів, спрямованих на адаптацію законодавства України до законодавства ЄС, з визначенням центральних органів виконавчої влади, відповідальних за виконання відповідних завдань, та встановленням строків виконання.

Ця Програма передбачає забезпечення системності та послідовності  процесу адаптації законодавства України до законодавства ЄС в рамках виконання зобов’язань, покладених на Україну відповідно до Угоди про асоціацію, якою передбачено імплементацію положень понад 350 актів законодавства ЄС.  

З метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС та гармонізації нормативно-правової бази, а також забезпечення впровадження національного та міжнародного законодавства, здійснюватимуться заходи з міжвідомчої координації діяльності, розроблення та упровадження типового механізму імплементації положень законодавства ЄС, планування (з визначенням етапів імплементації, проміжних результатів, кінцевих строків та відповідальних виконавців), подальшого розроблення, прийняття та впровадження відповідних нормативно-правових актів.

Невід’ємною складовою цієї роботи є інформаційно-аналітичне та методологічне забезпечення процесу наближення законодавства України до законодавства ЄС;

заходи із співробітництва та забезпечення діалогу Україна-ЄС

Відповідно до УПС, яка до підписання Угоди про асоціацію є правовою основою відносин між Україною та ЄС, діють спільні органи: Рада з питань співробітництва між Україною та ЄС, її робочий орган – Комітет з питань співробітництва між Україною та ЄС[1], а також Комітет з парламентського співробітництва. Запроваджено механізм регулярного діалогу на найвищому політичному рівні – Саміт Україна – Європейський Союз.

Суттєвий прогрес досягнуто у взаємовідносинах з ЄС за основними напрямами співробітництва, такими як: зовнішня та безпекова політика, юстиція, свобода та безпека, торгівля та інвестиції, фінансове, економічне та секторальне співробітництво.

Поглиблено діалог у стратегічних галузях, таких, зокрема, як: транспорт, енергетика, навколишнє середовище, наука, технології, освіта та інших.

Із набуттям чинності Угодою про асоціацію та, відповідно, втратою чинності УПС, регулярний діалог на найвищому політичному рівні – Саміт Україна – Європейський Союз буде продовжено. При цьому робота інституційних органів, створених УПС, припиняється та започатковується робота Ради асоціації Україна – ЄС для здійснення діалогу на рівні міністрів, Комітету асоціації Україна – ЄС, Комітету асоціації Україна – ЄС з питань торгівлі[2], Парламентського комітету асоціації, Платформи громадянського суспільства та інших спільних органів, які створюватимуться відповідно до інституційних положень Угоди про асоціацію, та в рамках яких здійснюватиметься подальший діалог та співробітництво між Україною та Європейським Союзом у сферах, визначених Угодою про асоціацію.

Відповідно,  за підсумками роботи спільних інституційних органів Угоди про асоціацію, зокрема, за результатами контролю та моніторингу виконання Угоди про асоціацію, зміст та наповнення цієї Програми може підлягати актуалізації.

Цією Програмою передбачається виконання заходів за близько 50  напрямами, спрямованими на розвиток та поглиблення співробітництва у рамках визначених Угодою про асоціацію сфер:  політичний діалог та реформи, політичні об’єднання, зовнішня політика та політика безпеки; юстиція, свобода та безпека; торгівля та питання, пов’язані з торгівлею (створення поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом); економічне та секторальне співробітництво; фінансове співробітництво, включаючи положення щодо боротьби з шахрайством.

Поряд з цим, буде продовжено неформальний діалог між Україною та ЄС з питань бізнес-клімату, що має на меті визначення та реалізацію першочергових заходів у контексті поліпшення ділового та інвестиційного клімату.

З метою реалізації Програми важливим є забезпечення постійного діалогу та здійснення практичних кроків, спрямованих на залучення технічної допомоги, у тому числі, кредитних коштів міжнародних фінансових організацій та допомоги ЄС у рамках програми Всеохоплюючої інституційної розбудови, інструментів TWINNING та TAIEX, інших програм та інструментів допомоги ЄС, а також проектів Ради Європи з метою досягнення цілей Угоди про асоціацію.

Суттєвими складовими процесу імплементації є моніторинг виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію, а також надання інформаційно-аналітичної підтримки та вжиття заходів з оприлюднення інформації.

Заходи щодо виконання Програми додаються.

 

Очікувані результати

 

Виконання Програми з метою поглибленого співробітництва між Україною та Європейським Союзом сприятиме розвитку і зміцненню політичного діалогу у різних сферах, у т.ч. поступовій конвергенції позицій України з Європейським Союзом у сфері зовнішньої та безпекової політики. Ключовою метою у сфері політичного співробітництва вбачається запровадження політичної асоціації між Україною та Європейським Союзом.

Реалізація в рамках Програми співробітництва між Україною та Європейським Союзом, закладеного в положеннях Угоди про асоціацію, сприятиме поширенню міжнародної стабільності та безпеки, зміцненню поваги до демократичних принципів, верховенства права та належного урядування, прав людини та фундаментальних свобод, поширенню принципів незалежності, суверенітету, територіальної цілісності та непорушності кордонів, співробітництву у сфері безпеки і оборони.

Однією з цілей Програми є утвердження верховенства права та зміцнення відповідних інституцій України, зокрема у сфері правоохоронної діяльності та встановлення правосуддя, насамперед зміцнення судової системи, покращення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості.

Реалізація положень Угоди про асоціацію сприятиме створенню належних умов для українських працівників, які на законних підставах працюють в країнах Європейського Союзу, а також забезпечить високий рівень адміністрування Україною питань, пов’язаних з міграцією (в тому числі нелегальною). Поглиблення візового діалогу має призвести до запровадження безвізового режиму для перебування громадян України на території країн ЄС після виконання відповідних критеріїв, передбачених у Плані дій щодо лібералізації Європейським Союзом візового режиму для України.

Важливим результатом реалізації Програми в частині співробітництва між Україною та ЄС у сфері юстиції та свободи має стати утвердження верховенства права та зміцнення відповідних інституцій України, зокрема у сфері правоохоронної діяльності та встановлення правосуддя, насамперед зміцнення судової системи, покращення її ефективності, гарантування її незалежності та неупередженості.

Серед основних пріоритетів Програми – створення ефективної системи правових умов та гарантій для забезпечення покращення якості людського життя, підвищення рівня соціального захисту населення, стимулювання розвитку громадянського суспільства.

Запровадження повноцінної роботи поглибленої та всеохоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом передбачає лібералізацію торгівлі як товарами, так і послугами, лібералізацію руху капіталів та до певної міри – руху робочої сили. Комплексна програма адаптації регуляторних норм у сферах, пов’язаних з торгівлею, до відповідних стандартів Європейського Союзу, дозволить значною мірою усунути нетарифні (технічні) бар’єри у торгівлі між Україною та ЄС та забезпечити розширений доступ до внутрішнього ринку ЄС для українських експортерів і європейських експортерів до українського ринку.

Серед очікуваних наслідків реалізації Програми в торговельній сфері:

створення гармонізованого правового поля для забезпечення діяльності суб’єктів торговельних відносин;

збільшення обсягів та вдосконалення структури торгівлі товарами і послугами між Україною та Європейським Союзом;

підвищення вимог та стандартів щодо якості продукції;

посилення конкурентних позицій українських підприємств;

створення нових робочих місць унаслідок розширення виробництва;

гармонізація митних процедур та підвищення ефективності діяльності митних органів у контексті сприяння торгівлі;

Реалізація в рамках Програми положень частини Угоди про асоціацію щодо економічного та секторального співробітництва сприятиме поступовій інтеграції до внутрішнього ринку ЄС та нормативного простору в переважній більшості секторів економіки та суспільного життя України таких, зокрема, як: енергетика, у тому числі ядерна, транспорт, захист навколишнього середовища, промислова політика та підприємництво, сільське господарство, оподаткування, статистика, надання фінансових послуг, туризм, аудіовізуальна політика, космічні дослідження, охорона здоров’я, науково-технічна співпраця, культура, освіта тощо.

З метою створення умов ефективної реалізації положень Угоди про асоціацію цілий комплекс заходів на виконання Програми забезпечуватиме створення механізмів і шляхів отримання Україною фінансової допомоги з боку Європейського Союзу, у тому числі з метою сприяння реалізації Угоди про асоціацію, пріоритетні сфери її надання, порядок моніторингу та оцінки ефективності її використання.

Серед іншого виконання Програми дасть змогу забезпечити сприяння розвитку та зміцненню зв’язків, а також обміну досвідом між Україною та ЄС.

 

Джерела фінансування

 

Фінансування Програми здійснюватиметься за рахунок коштів, передбачених у Державному бюджеті України та місцевих бюджетах на відповідний рік та інших джерел, не заборонених законодавством України.

 [1] В рамках Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС створено сім підкомітетів:

Підкомітет №1 “Торгівля та інвестиції”,

Підкомітет №2 “Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика”,

Підкомітет №3 “Політика в сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері”,

Підкомітет №4 “Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія, інформаційне суспільство”,

Підкомітет №5 “Митне та транскордонне співробітництво”,

Підкомітет №6 “Юстиція, свобода та безпека”,

Підкомітет №7 “Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я”.

[2] В рамках Комітету асоціації Україна – ЄС з питань торгівлі створюється чотири підкомітети:

1.       Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами;

2.       Підкомітет з питань митного співробітництва;

3.       Підкомітет з питань географічних зазначень;

4.       Підкомітет торгівлі та сталого розвитку.

Проект заходів щодо виконання Програми (додаток)

Ia?aoia?iaiue yeieiae?aneee oi?oi «GREEN MIND»
Розробник: Корпорація "Cофтлайн" (Україна)
© Міністерство економічного розвитку і торгівлі України