Загальна інформація щодо Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС
16.03.2012 | 12:36 | Департамент співробітництва з Європейським Союзом

З метою сприяння роботі Ради з питань співробітництва між Україною та ЄС відповідно до статті 87 Угоди про партнерство та співробітництво між Україною та ЄС (УПС) було засновано допоміжний орган – Комітет з питань співробітництва. Комітет складається з представників членів Ради Європейського Союзу і членів Європейської Комісії з одного боку, та з представників Уряду України з іншого боку, як правило, на рівні старших посадових осіб державної служби.

Відповідно до Частини 10 УПС Рада з питань співробітництва може передавати будь-яке із своїх повноважень Комітету з питань співробітництва з метою забезпечення послідовності в роботі між засіданнями Ради.

Посаду Голови Комітету з питань співробітництва займають по черзі представник Європейського Союзу та представник України.

Українська частина Комітету (постанова Кабінету Міністрів України  від 13 липня 1998 р. № 1074) утворена як допоміжний орган Української частини Ради.

В рамках Комітету створено сім секторальних підкомітетів: 

-  “Торгівля та інвестиції”,

-  “Економічні та соціальні питання, фінанси та статистика”,

-  “Політика в сфері підприємств, конкуренція, співробітництво в регуляторній сфері”,

-  “Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія”,

-  Митне та транскордонне співробітництво”,

-  Юстиція, свобода та безпека”,

-  “Наука та технології, дослідження та розробки, освіта, культура, громадське здоров’я, інформаційне суспільство та медіа”.

На сьогодні проведено 13 спільних засідань Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.